Daily Gold Chart

Public Gold Price (24 Hours Live)

Daily Silver Chart

Public Silver Price (24 Hours Live)

Saturday, 19 March 2011

Harga Emas berubah dalam masa 20 minit

Dalam Web Public Gold, kita dapat melihat harga emas berubah-ubah setiap dua puluh minit. Dalam 20 minit sahaja, kita akan mengetahui keuntungan atau kerugian.

Bagi mereka yang berminat dengan emas, mereka akan peka tentang kenaikan dan penurunan harga emas.

Maka selamat melabur!


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...